Kickoff Lidköping City Pull 2017

2017-04-04

Det blir information för funktionärer och affischutdelning som vanligt, det är av stort värde att alla kommer. Har ni en kompis som är intresserad av att hjälpa till är detta ett perfekt tillfälle för en första kontakt med LTPC.

Tisdag 11/4 kl 19.00 i klubblokalen på Motorssportarenan

Deltagare bjuds på fika. Kolla gärna av intresset för annonsering i programbladet. Årets tävling är en 2-dagarstävling med följande program:
Fredag 19/5 kvällstävling med start kl 19:00, Euro Cup-klasserna Pro Stock , Heavy Modified, Mini Unlimited samt SM-klasser.
Lördag 20/5 med start kl 10.00, SM-klasserna Farm Stock, Hot Farm, 3500 kg Mod, 600 kg Mod och Compact Diesel 600 kg.


Medlemsavgift
Medlemsavgiften är som tidigare 150 kr/medlem. För att kunna ha ett giltigt medlemsregister behöver vi ha namn samt de 6 första siffrorna i medlemmens personnummer, vi kommer fortsättningsvis inte att ha familjemedlemsskap för att förenkla registerhållningen. Skriv detta som meddelande när du betalar in medlemsavgiften om det får plats eller meddela oss på annat sätt.
Betalningsmottagare: Lidköpings Tractor Pulling Club
Bankgironr: 5102-5948
Har du redan betalt medlemsavgiften för 2017 kan du bortse från ovanstående.


Välkomna in på vår hemsida ltpc.se och till vår facebooksida på facebook.com/lidkopingtractorpullingclub

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen