Årsmöte 21 januari

2017-01-03

Årsmötet hålls i restaurangen på Motorsportarenan den 21 januari kl 15. Efter förhandlingarna samlas de som vill på en lämplig restaurang. Anmälan till middagen sker senast den 15 januari till Fredrik via sms till 0709-587134. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

Glöm inte att betala medlemsavgiften! 150 kr per person (ingen familjeavgift numera) betalas till BG 5102-5948. Ange medlemsnummer som referens (de sex första siffrorna i personnumret)